• Steen Jonsson Agger den 23-05-2018

  Kære forældre

   

  I kølvandet på debatten om Den nationale trivselsmåling og anonymitet har Undervisningsministeriet udsendt en cirkulæreskrivelse (https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=200977).

   

  Cirkulæreskrivelsen giver jer som forældre mulighed for, at anmode Styrelsen for It og Læring om at få anonymiseret jeres barns besvarelse af Den nationale trivselsmåling fra 2015-2017.

   

  I kan finde mere information på Styrelsen for It og Lærings hjemmeside (https://www.stil.dk/aktuelt/stil/2018/apr/180430-ny-mulighed-for-at-anonymisere-elevdata-i-tidligere-trivselsmaalinger). Her fremgår konkret vejledning til, hvordan man anmoder om anonymisering (https://stil.dk/uddannelsesdata/De-nationale-trivselsmaalinger-2015-2017).

   

  Sidste frist for at sende anmodning til Styrelsen for It og Læring er den 1. september 2018.

 • ikon
  Steen Jonsson Agger den 16-05-2018
  Læs her referat fra seneste skolebestyrelsesmøde
 • ikon
  Steen Jonsson Agger den 21-03-2018
  Som tidligere meldt er den nationale trivselsmåling nu i gang. Jeg har tidligere skrevet ud om muligheden for at svare på papir, hvis man er utryg ved datasikkerheden efter vinterens beskrivelser i pressen. Ingen her på skolen har inden d. 12/3 givet besked om, at de ønsker, at deres barn besvarer på papir. Jeg skal dog for god ordens skyld gøre opmærksom på, at kommer man i tanke om, at det ønsker man alligevel, så kan man give mig besked. Deltagelse i trivselsmålingen er obligatorisk for alle elever. I den forbindelse skal vi tydeliggøre, at der ved hvert spørgsmål er mulighed for at krydse af i "ønsker ikke at svare". Har I spørgsmål omkrings trivselsmålingen kan I fortsat kontakte mig. Vh Steen Jonsson Agger
 • 23-05-2018
  14:20-17:40
  Samtaler foråret 2018 · 3C
  1
 • 28-05-2018
  15:00-18:20
  Samtaler foråret 2018 · 3C
  1