Læringscentrets tilbud:

 

Byttetimer
Alle klasser tilbydes en ugentlig udlånstime. 0.-3. klasse har fået en fast ugentlig udlånstime, hvorimod 4.-9. klasse selv efter behov reserverer en udlånstime på biblioteket via PersonaleIntra. Timerne bruges til almindelig udlån, bibliotekskundskab og inspiration. Vi kan f.eks. se på nye bøger, et forfatterskab eller lignende.
Uden for de udlånstimer, den enkelte klasse har, kan man bestille tid til specielle opgaver.
Biblioteket holder åbent i første pause mandag, onsdag, torsdag og fredag. Her kan eleverne bruge biblioteket til skolerelaterede opgaver. De vil kunne få hjælp og vejledning af en bibliotekar i denne pause. I spisepausen holder biblioteket lukket. I de små pauser over middag holder vi igen åbent - dog ikke altid med bemanding.
Tirsdag er biblioteket lukket.
 
 
 
Bogbestilling
Bøger fra Center for Undervisningsmidler (CFU) kan bestilles over internettet af lærere. De bliver leveret hver onsdag.
Bøger til indkøb bestilles på biblioteket på bestillingssedler via fagudvalgsformanden.
 
 
 
Biblioteket som arbejdssted
I det omfang der er plads, må eleverne gerne arbejde stilfærdigt på biblioteket, ligesom der i første modulpause hver dag er adgang til at arbejde på bibliotekets computere.
Husk at medbringe de materialer, der skal bruges til arbejdet (også blyant)!
Mellem bogreolerne er der borde og stole. Her kan der læses og arbejdes.
Nogle steder findes der en krog med nogle bløde stole. Her kan der med fordel hyggelæses.
Bagerst i lokalet findes lærerbiblioteket. Dette er forbeholdt læreren.
 
 
 
IT-kurser
Alle klasser kan (via deres lærere) bestille kurser inden for forskellige emner. Det kan f.eks. være tekstbehandling, informationssøgning, billedbehandling, specifikke undervisningsprogrammer etc.
Kursustilbuddene kan lærere finde på SkoleIntra.
Husk at være i god tid. Kurserne skal bestilles inden sommerferien for næste skoleår.
 
 
 
Projektarbejde
Ved projektarbejde vil biblioteket gerne hjælpe med at finde materiale. Det er muligt at bestille et kursus i søgning på nettet, inden arbejdet går i gang. I forbindelse med projektopgaven kan vi holde ekstraordinært åbent efter aftale.
Biblioteket vil gerne have besked i god tid før projektugen – hvilke datoer er vigtige, samt hvilke emner, der skal arbejdes med.
 
 
 

Foruden bøger har vi:

 
Vi har 4 computere på biblioteket med skolerelaterede programmer. Der skal logges på med elevens eget UNI-login. Dette giver adgang til programmer, internet, printer og diverse drev, hvor arbejdet kan gemmes.
 
Vi har 4 digitale videokameraer. Reservering og udlevering via SD.
 
Vi har 8 digitalkameraer. Reservering og udlevering – så vidt det er muligt – via SD.
 
Vi har 5 diktafoner. Disse kan bruges til interviews eller tilsvarende  opgaver. Reservering og udlevering – så vidt det er muligt – via SD.
 
Vi har 1 SmartBoard. En interaktiv tavle, der anvendes af bibliotekspersonalet og elever, der har fået lov. Her lærer vi af hinanden og med hinanden samt deler oplevelser og udveksler inspiration.
 
Vi har 4 udstillingsmontre, som må benyttes af klasser til at udstille egne produkter. Til dette formål kan der også lånes store foldevægge på biblioteket.
 
 


I øvrigt vil vi gerne medvirke ved:
 
Fagudvalgsmøder
 
Instruktion i IT og a/v-udstyr
 
Dine og klassens egne projekter