Mini-Bib
 
Vi har i samarbejde med vores læsevejleder etableret en afdeling med meget letlæste bøger: Mini-Bib. Bøgerne går fra Let 5 til Lix 14. De står i bladrekasser, så de fylder kun en lille reol på biblioteket. Alle elever fra 0. til 2. årgang har en læsemappe, hvor de sammen med dansklæreren registrerer, hvor langt de er kommet i deres læseudvikling. I læsemappen er der en vejledning til forældrene og et meddelelsesark, hvor lærer og forældre har mulighed for at skrive sammen.
Skolebiblioteket har etableret Mini-Bib således, at alle vores letlæste bøger er at finde der. Vi har også indkøbt nyt læsemateriale i samarbejde med læsevejlederne.
Nu, hvor systemet er etableret, er det egentlig selvkørende. Børnene låner og bytter bøger helt som de øvrige elever, og da kasserne er tydeligt markeret med sværhedsgraden, finder de nemt ud af det.
Systemet er en succes og der er et utrolig stort udlån fra den afdeling. Indskolingslærerne bruger det meget og udtaler, at det er en hjælp for både elever og lærere med de tydelige markeringer. Læsemappen er forældrene glade for.
I forlængelse af oprettelsen af Mini-Bib opstod der et behov for at finde bøger, der kunne komme lige efter Lix 14. Vi har derfor fulgt op med en afdeling – ”Lix 15 ++” – hvor bøger fra Lix 15 og op til godt 20 er samlet.